poslední aktualizace dat:

čas načítání stránky

za test: s

připojení kabelem (průměr): s

DSL připojení (průměr): s

modem (průměr): s

HTTP hlavičky

Informace o DNS servery

ekumenickarada.czSOAns.rozhled.czadmin.rozhled.cz20110221003600 900 604800 600 IN 600
ekumenickarada.czMX5www.cb.czIN600
ekumenickarada.czA89.187.135.30IN600
ekumenickarada.czNSns.rozhled.euIN600
ekumenickarada.czNSns.rozhled.czIN600

obdržel od první server DNS

požadavek na server "ekumenickarada.cz"
Ty používají tyto DNS server:
DNS jméno: ns.rozhled.eu
adresu serveru DNS: 83.167.225.195#53
DNS server aliasů:

hlavička opcode: žádost, status: NOERROR, id: 6883
vlajky: qr aa rd žádost: 1, odpověď: 5, AUTHORITY: 0, další: 2

VYVOLÁNÍ sekce:
ekumenickarada.cz. IN ANY

ODPOVĚĎ sekce:
ekumenickarada.cz. 600 IN SOA ns.rozhled.cz. admin.rozhled.cz. 2011022100 3600 900 604800 600
ekumenickarada.cz. 600 IN MX 5 www.cb.cz.
ekumenickarada.cz. 600 IN A 89.187.135.30
ekumenickarada.cz. 600 IN NS ns.rozhled.eu.
ekumenickarada.cz. 600 IN NS ns.rozhled.cz.

Sekce poznámky:
ns.rozhled.cz. 600 IN A 81.31.47.103
ns.rozhled.eu. 600 IN A 83.167.225.195

Received 200 bytů z adresy 83.167.225.195#53 v čase 94 ms

obdržel od druhého serveru DNS

požadavek na server "ekumenickarada.cz"
Ty používají tyto DNS server:
DNS jméno: ns.rozhled.cz
adresu serveru DNS: 81.31.47.103#53
DNS server aliasů:

hlavička opcode: žádost, status: NOERROR, id: 63205
vlajky: qr aa rd žádost: 1, odpověď: 5, AUTHORITY: 2, další: 3

VYVOLÁNÍ sekce:
ekumenickarada.cz. IN ANY

ODPOVĚĎ sekce:
ekumenickarada.cz. 600 IN A 89.187.135.30
ekumenickarada.cz. 600 IN NS ns.rozhled.eu.
ekumenickarada.cz. 600 IN NS ns.rozhled.cz.
ekumenickarada.cz. 600 IN MX 5 www.cb.cz.
ekumenickarada.cz. 600 IN SOA ns.rozhled.cz. admin.rozhled.cz. 2011022100 3600 900 604800 600

AUTHORITY SECTION:
ekumenickarada.cz. 600 IN NS ns.rozhled.eu.
ekumenickarada.cz. 600 IN NS ns.rozhled.cz.

Sekce poznámky:
ns.rozhled.eu. 600 IN A 83.167.225.195
ns.rozhled.cz. 600 IN A 81.31.47.103
www.cb.cz. 1800 IN A 94.138.111.122

Received 244 bytů z adresy 81.31.47.103#53 v čase 91 ms

subdomén (první 50)

24

Typos (dělá pravopisnou chybu)

wkumenickarada.cz
skumenickarada.cz
dkumenickarada.cz
rkumenickarada.cz
4kumenickarada.cz
3kumenickarada.cz
ejumenickarada.cz
emumenickarada.cz
elumenickarada.cz
eoumenickarada.cz
eiumenickarada.cz
ekymenickarada.cz
ekhmenickarada.cz
ekjmenickarada.cz
ekimenickarada.cz
ek8menickarada.cz
ek7menickarada.cz
ekunenickarada.cz
ekukenickarada.cz
ekujenickarada.cz
ekumwnickarada.cz
ekumsnickarada.cz
ekumdnickarada.cz
ekumrnickarada.cz
ekum4nickarada.cz
ekum3nickarada.cz
ekumebickarada.cz
ekumemickarada.cz
ekumejickarada.cz
ekumehickarada.cz
ekumenuckarada.cz
ekumenjckarada.cz
ekumenkckarada.cz
ekumenockarada.cz
ekumen9ckarada.cz
ekumen8ckarada.cz
ekumenixkarada.cz
ekumenivkarada.cz
ekumenifkarada.cz
ekumenidkarada.cz
ekumenicjarada.cz
ekumenicmarada.cz
ekumeniclarada.cz
ekumenicoarada.cz
ekumeniciarada.cz
ekumenickzrada.cz
ekumenicksrada.cz
ekumenickwrada.cz
ekumenickqrada.cz
ekumenickaeada.cz
ekumenickadada.cz
ekumenickafada.cz
ekumenickatada.cz
ekumenicka5ada.cz
ekumenicka4ada.cz
ekumenickarzda.cz
ekumenickarsda.cz
ekumenickarwda.cz
ekumenickarqda.cz
ekumenickarasa.cz
ekumenickaraxa.cz
ekumenickaraca.cz
ekumenickarafa.cz
ekumenickarara.cz
ekumenickaraea.cz
ekumenickaradz.cz
ekumenickarads.cz
ekumenickaradw.cz
ekumenickaradq.cz
kumenickarada.cz
eumenickarada.cz
ekmenickarada.cz
ekuenickarada.cz
ekumnickarada.cz
ekumeickarada.cz
ekumenckarada.cz
ekumenikarada.cz
ekumenicarada.cz
ekumenickrada.cz
ekumenickaada.cz
ekumenickarda.cz
ekumenickaraa.cz
ekumenickarad.cz
keumenickarada.cz
eukmenickarada.cz
ekmuenickarada.cz
ekuemnickarada.cz
ekumneickarada.cz
ekumeinckarada.cz
ekumencikarada.cz
ekumenikcarada.cz
ekumenicakrada.cz
ekumenickraada.cz
ekumenickaarda.cz
ekumenickardaa.cz
ekumenickaraad.cz
eekumenickarada.cz
ekkumenickarada.cz
ekuumenickarada.cz
ekummenickarada.cz
ekumeenickarada.cz
ekumennickarada.cz
ekumeniickarada.cz
ekumenicckarada.cz
ekumenickkarada.cz
ekumenickaarada.cz
ekumenickarrada.cz
ekumenickaraada.cz
ekumenickaradda.cz
ekumenickaradaa.cz

místo

IP: 89.187.135.30

kontinent: EU, země: Czech Republic (CZE), město:

Web hodnota

pozice v dopravních statistik: 19.53

Není dostatek údajů k odhadu hodnoty webu.

Základní informace

webové stránky vytvořit pomocí CSS

kód váha: KB

text na celý kód ratio: %

titul: Ekumenická rada církví v ČR

popis: Web Ekumenické rady církví v ČR

klíčová slova: Ekumenická rada církví v ČR Bůh Ježíš Kristus Duch Svatý církev ekumena

kódování:

jazyk:

Web analýzy kódu

jedním slovem věty opakoval nejméně třikrát

frázemnožství
iso-8859-2
cz

dva slovní fráze opakuje nejméně třikrát

tři věty slovo opakuje nejméně třikrát

B značky

U značky

I značky

Obrázky

hlavičky

H1

H2

H3

H4

H5

H6

vnitřní spojení

externí odkazy