poslední aktualizace dat: 15-10-2011, 10:39

čas načítání stránky

za test: 0.13 s

připojení kabelem (průměr): 0.13 s

DSL připojení (průměr): 0.13 s

modem (průměr): 0.13 s

HTTP hlavičky

Informace o DNS servery

mav.czMX20cache.synergy-vs.czIN3600
mav.czMX50backup.mav.czIN3600
mav.czMX5mail.mav.czIN3600
mav.czSOAcache.synergy-vs.czpkincl.synergy-vs.cz201102263600 600 3600 3600 IN 3600
mav.czNScache.synergy-vs.czIN3600
mav.czNSns.synergy-vs.czIN3600

obdržel od první server DNS

požadavek na server "mav.cz"
Ty používají tyto DNS server:
DNS jméno: cache.synergy-vs.cz
adresu serveru DNS: 90.183.74.1#53
DNS server aliasů:

hlavička opcode: žádost, status: NOERROR, id: 32915
vlajky: qr aa rd ra žádost: 1, odpověď: 6, AUTHORITY: 0, další: 4

VYVOLÁNÍ sekce:
mav.cz. IN ANY

ODPOVĚĎ sekce:
mav.cz. 3600 IN SOA cache.synergy-vs.cz. pkincl.synergy-vs.cz. 20110226 3600 600 3600 3600
mav.cz. 3600 IN NS cache.synergy-vs.cz.
mav.cz. 3600 IN NS ns.synergy-vs.cz.
mav.cz. 3600 IN MX 20 cache.synergy-vs.cz.
mav.cz. 3600 IN MX 50 backup.mav.cz.
mav.cz. 3600 IN MX 5 mail.mav.cz.

Sekce poznámky:
ns.synergy-vs.cz. 3600 IN A 90.183.74.2
cache.synergy-vs.cz. 3600 IN A 90.183.74.1
mail.mav.cz. 3600 IN A 195.39.86.42
backup.mav.cz. 3600 IN A 90.183.74.251

Received 239 bytů z adresy 90.183.74.1#53 v čase 135 ms

obdržel od druhého serveru DNS

požadavek na server "mav.cz"
Ty používají tyto DNS server:
DNS jméno: ns.synergy-vs.cz
adresu serveru DNS: 90.183.74.2#53
DNS server aliasů:

hlavička opcode: žádost, status: NOERROR, id: 43823
vlajky: qr aa rd ra žádost: 1, odpověď: 6, AUTHORITY: 0, další: 4

VYVOLÁNÍ sekce:
mav.cz. IN ANY

ODPOVĚĎ sekce:
mav.cz. 3600 IN SOA cache.synergy-vs.cz. pkincl.synergy-vs.cz. 20110226 3600 600 3600 3600
mav.cz. 3600 IN NS ns.synergy-vs.cz.
mav.cz. 3600 IN NS cache.synergy-vs.cz.
mav.cz. 3600 IN MX 5 mail.mav.cz.
mav.cz. 3600 IN MX 20 cache.synergy-vs.cz.
mav.cz. 3600 IN MX 50 backup.mav.cz.

Sekce poznámky:
ns.synergy-vs.cz. 3600 IN A 90.183.74.2
cache.synergy-vs.cz. 3600 IN A 90.183.74.1
mail.mav.cz. 3600 IN A 195.39.86.42
backup.mav.cz. 3600 IN A 90.183.74.251

Received 239 bytů z adresy 90.183.74.2#53 v čase 129 ms

subdomén (první 50)

Typos (dělá pravopisnou chybu)

nav.cz
kav.cz
jav.cz
mzv.cz
msv.cz
mwv.cz
mqv.cz
mac.cz
mab.cz
mag.cz
maf.cz
av.cz
mv.cz
ma.cz
amv.cz
mva.cz
mmav.cz
maav.cz
mavv.cz

místo

IP: 38.113.1.225

kontinent: NA, země: United States (USA), město: Cambridge

Web hodnota

pozice v dopravních statistik:

Není dostatek údajů k odhadu hodnoty webu.

Základní informace

webové stránky vytvořit, aniž by CSS

kód váha: 0.01 KB

text na celý kód ratio: 13 %

titul:

popis:

klíčová slova:

kódování: ASCII

jazyk: cz

Web analýzy kódu

jedním slovem věty opakoval nejméně třikrát

dva slovní fráze opakuje nejméně třikrát

tři věty slovo opakuje nejméně třikrát

B značky

U značky

I značky

Obrázky

hlavičky

H1

H2

H3

H4

H5

H6

vnitřní spojení

externí odkazy