poslední aktualizace dat: 15-10-2011, 17:21

čas načítání stránky

za test: 0.7 s

připojení kabelem (průměr): 0.74 s

DSL připojení (průměr): 0.79 s

modem (průměr): 3.11 s

HTTP hlavičky

Informace o DNS servery

ofphelp.wgz.czCNAMEwgz.czIN1800

obdržel od první server DNS

obdržel od druhého serveru DNS

subdomén (první 50)

Typos (dělá pravopisnou chybu)

ifphelp.wgz.cz
kfphelp.wgz.cz
lfphelp.wgz.cz
pfphelp.wgz.cz
0fphelp.wgz.cz
9fphelp.wgz.cz
odphelp.wgz.cz
ocphelp.wgz.cz
ovphelp.wgz.cz
ogphelp.wgz.cz
otphelp.wgz.cz
orphelp.wgz.cz
ofohelp.wgz.cz
oflhelp.wgz.cz
of-help.wgz.cz
of0help.wgz.cz
ofpgelp.wgz.cz
ofpbelp.wgz.cz
ofpnelp.wgz.cz
ofpjelp.wgz.cz
ofpuelp.wgz.cz
ofpyelp.wgz.cz
ofphwlp.wgz.cz
ofphslp.wgz.cz
ofphdlp.wgz.cz
ofphrlp.wgz.cz
ofph4lp.wgz.cz
ofph3lp.wgz.cz
ofphekp.wgz.cz
ofphepp.wgz.cz
ofpheop.wgz.cz
ofphelo.wgz.cz
ofphell.wgz.cz
ofphel-.wgz.cz
ofphel0.wgz.cz
fphelp.wgz.cz
ophelp.wgz.cz
ofhelp.wgz.cz
ofpelp.wgz.cz
ofphlp.wgz.cz
ofphep.wgz.cz
ofphel.wgz.cz
fophelp.wgz.cz
opfhelp.wgz.cz
ofhpelp.wgz.cz
ofpehlp.wgz.cz
ofphlep.wgz.cz
ofphepl.wgz.cz
oofphelp.wgz.cz
offphelp.wgz.cz
ofpphelp.wgz.cz
ofphhelp.wgz.cz
ofpheelp.wgz.cz
ofphellp.wgz.cz
ofphelpp.wgz.cz

místo

IP: 88.86.100.129

kontinent: EU, země: Czech Republic (CZE), město: Praha

Web hodnota

pozice v dopravních statistik:

Není dostatek údajů k odhadu hodnoty webu.

Základní informace

webové stránky vytvořit pomocí CSS

kód váha: 16.88 KB

text na celý kód ratio: 11 %

titul: OFP Help + Stargate - Homepage

popis: Zde se naučíte skriptům, příkazům v ofp. Jsou přiloženy i ukázkové mise

klíčová slova: Operation, Flashpoint, Ofp, Skript, Skripty, Příkaz, Příkazy, Arma, Armed, Assault, Armed Assault, Editor, Mise, Editor Misí, Stargate, Hvězdná, brána, hvězdná brána, star, gate, AccTime, CreateVehicle, HandsHit, OrderGetIn, SetRadioMsg, Action, Crew, HasWeapon, PickWeaponPool, SetRain, AddAction, CtrlEnable, Hint, Player, SetRepairCargo, AddEventHandler, CtrlEnabled, HintC, PlayersNumber, SetSkill, AddMagazine, CtrlSetText, HintCadet, PlayMove, SetSpeedMode, AddMagazineCargo, CtrlShow, If...Then...Else, PlayMusic, SetTerrainGrid, AddMagazinePool, CtrlText, In, PlaySound, SetUnitPos, AddRating, CtrlVisible, InFlame, Position, SetVelocity, AddScore, CutObj, IsNull, PreprocessFile, SetViewDistance, AddWeapon, CutRSC, Join, PrimaryWeapon, SetWPPos, AddWeaponCargo, CutText, KnowsAbout, Private, ShowCinemaBorder, AddWeaponPool, Damage, Land, PublicVariable, ShowCompass, Alive, DayTime, LbAdd, PutWeaponPool, ShowGPS, AllowDammage, DebugLog, LbClear, QueryMagazinePool, ShowMap, AllowFleeing, DeleteIdentity, LbColor, QueryWeaponPool, ShownCompass, AllowGetIn, DeleteStatus, LbCurSel, Random, ShownGPS, Ammo, DeleteVehicle, LbData, Rating, ShownMap, Animate, Dialog, LbDelete, RemoveAction, ShownPad, AnimationPhase, Direction, LbPicture, RemoveAllEventHandlers, ShownRadio, AssignAsCargo, DisableAI, LbSetColor, RemoveAllWeapons, ShownWarrant, AssignAsCommander, DisableUserInput, LbSetCurSel, RemoveEventHandler, ShownWatch, AssignAsDriver, Distance, LbSetData, RemoveMagazine, ShowPad, AssignAsGunner, DoFire, LbSetPicture, RemoveMagazines, ShowRadio, Behaviour, DoFollow, LbSetValue, RemoveWeapon, ShowWarrant, Benchmark, DoMove, LbSize, RequiredVersion, ShowWatch, BuildingPos, DoStop, LbText, Resistance, Side, ButtonAction, DoTarget, LbValue, Reveal, SideChat, ButtonSetAction, DoWatch, Leader, Resize, SideEnemy, CadetMode, Driver, LeaveVehicle, SaveGame, SideFriendly, Call, Drop, LightIsOn, SaveIdentity, SideRadio, CamCommand, East, List, SaveStatus, Skill, CamCommit, EnableEndDialog, LoadFile, SaveVar, SkipTime, CamCommitted, EnableRadio, LoadIdentity, Say, SomeAmmo, CamCreate, EstimatedTimeLeft, LoadStatus, Score, SliderPosition CamDestroy, Exec, Local, ScudState, SliderRange, CameraEffect, Exit, Localize, SecondaryWeapon, SliderSetPosition, CamSetBank, FadeMusic, Lock, Select, SliderSetRange, CamSetDive, FadeSound, Locked, SelectWeapon, SliderSetSpeed, CamSetFOV, FillWeaponsFromPool, LockWP, Set, SliderSpeed, CamSetFOVRange, Fire, Magazines, SetAccTime, SoundVolume, CamSetPos, Flag, MapAnimAdd, SetAmmoCargo, Speed, CamSetRelPos, FlagOwner, MapAnimClear, SetBehaviour, SpeedMode, CamSetTarget, Fleeing, MapAnimCommit, SetCaptive, Stop, CanFire, FlyInHeight, MapAnimDone, SetCombatMode, Stopped, CanMove, ForceEnd, MarkerColor, SetDamage, SwitchCamera, CanStand, ForceMap, MarkerPos, SetDammage, SwitchLight, Civilian, Foreach, MarkerSize, SetDir, SwitchMove, ClearMagazineCargo, Format, MarkerType, SetFace, TextLog, ClearWeaponCargo, Formation, MissionName, SetFaceAnimation, Time, ClearMagazinePool, FormLeader, MissionStart, SetFlagOwner, TitleCut, ClearWeaponPool, Fuel, Move, SetFlagSide, TitleObj, CloseDialog, GetDammage, MoveInCargo, SetFlagTexture, TitleRsc, CombatMode, GetDir, MoveInCommander, SetFog, TitleText, Commander, GetMarkerColor, MoveInDriver, SetFormation, TypeOf, CommandFire, GetMarkerPos, MoveInGunner, SetFormDir, UnassignVehicle, CommandFollow, GetMarkerSize, MusicVolume, SetFuel, UnitReady, CommandMove, GetMarkerType, Name, SetFuelCargo, Units, CommandStop, GetPos, NearestBuilding, SetGroupID, Vehicle, CommandTarget, GetWPPos, NearestObject, SetIdentity, VehicleChat, CommandWatch, GlobalChat, Object, SetMarkerColor, VehicleRadio, Comment, GlobalRadio, ObjNull, SetMarkerPos, Velocity, Count, Goto, ObjStatus, SetMarkerSize, WaypointPosition, CountEnemy, Group, OnBriefingGear, SetMarkerType, Weapons, CountFriendly, GroupChat, OnBriefingGroup, SetMimic, West, CountSide, GroupRadio, OnBriefingNotes, SetObjectTexture, While...Do, CountType, GrpNull, OnBriefingPlan, SetOvercast, CreateUnit, Gunner, OnMapSingleClick, SetPos

kódování: utf-8

jazyk: cs

Web analýzy kódu

jedním slovem věty opakoval nejméně třikrát

frázemnožství
pro5
se4
je3
že3
Homepage3

dva slovní fráze opakuje nejméně třikrát

tři věty slovo opakuje nejméně třikrát

B značky

U značky

I značky

Obrázky

Název souborualternativní text
TOPlist
OOTS.cz
ofp.ruprt.cz
OFP

hlavičky

H1

OFP Help + Stargate

Homepage

!Výtejte!

H2

Zde se naučíte skriptům, příkazům v ofp. Jsou přiloženy i ukázkové mise

H3

Zde se naučíte skriptům, příkazům v ofp. Jsou přiloženy i ukázkové mise

H4

H5

H6

vnitřní spojení

adresakotva text
Homepage
Příkazy
Scripty
Tutoriály
Kontakt
DownLoad
Kontakt - Email
komentáře (0)
komentáře (0)
Ohlásit porušení zásad

externí odkazy

adresakotva text
ShoutBoard od BlueBoard.cz
TOPlist
OOTS.cz
ofp.ruprt.cz
OFP
Drobkinsovo Blog
http://jac-k.ic.cz/
webdesign
Last minute
Maminkám nablízku
create website
web gratuit
Crear página web gratis