poslední aktualizace dat: 15-10-2011, 17:51

čas načítání stránky

za test: 0.42 s

připojení kabelem (průměr): 0.44 s

DSL připojení (průměr): 0.45 s

modem (průměr): 1.36 s

HTTP hlavičky

Informace o DNS servery

rozmberska-hospudka.czIN900
rozmberska-hospudka.czIN900
rozmberska-hospudka.czIN900
rozmberska-hospudka.czIN900
rozmberska-hospudka.czIN900
rozmberska-hospudka.czIN14400
rozmberska-hospudka.czIN14400
rozmberska-hospudka.czIN900
rozmberska-hospudka.czMX10mail.rozmberska-hospudka.czIN900
rozmberska-hospudka.czIN900
rozmberska-hospudka.czA81.91.85.46IN900
rozmberska-hospudka.czIN900
rozmberska-hospudka.czIN900
rozmberska-hospudka.czSOAns.web4u.czadmin.web4u.cz201001210110800 3600 604800 14400 IN 900
rozmberska-hospudka.czIN18000
rozmberska-hospudka.czIN18000
rozmberska-hospudka.czIN18000
rozmberska-hospudka.czNSns.web4u.czIN900
rozmberska-hospudka.czNSns2.web4u.czIN900

obdržel od první server DNS

požadavek na server "rozmberska-hospudka.cz"
Truncated, retrying in TCP mode.
požadavek na server "rozmberska-hospudka.cz"
Ty používají tyto DNS server:
DNS jméno: ns.web4u.cz
adresu serveru DNS: 81.91.87.50#53
DNS server aliasů:

hlavička opcode: žádost, status: NOERROR, id: 61444
vlajky: qr aa rd žádost: 1, odpověď: 16, AUTHORITY: 0, další: 5

VYVOLÁNÍ sekce:
rozmberska-hospudka.cz. IN ANY

ODPOVĚĎ sekce:
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN SOA ns.web4u.cz. admin.web4u.cz. 2010012101 10800 3600 604800 14400
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN RRSIG SOA 5 2 900 20111121001546 20111022001546 15897 rozmberska-hospudka.cz. CosGZvPsJV4kDo6NZbS2zW19U2zXlaUz45q5gGpFSf8fP0la1vJregaz yPyQwpDZUsZBgaZbzjuYFU+aFAy1Ow==
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN NS ns.web4u.cz.
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN NS ns2.web4u.cz.
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN RRSIG NS 5 2 900 20111121001546 20111022001546 15897 rozmberska-hospudka.cz. h2uL2NAKdV5PlXICNCeskNdnsc4qKoKUjn5PkmdAQIaTGWpDqeRvRu7y CbCR9s/b1Kx4efBxsWWGVYflMRWdeQ==
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN A 81.91.85.46
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN RRSIG A 5 2 900 20111121001546 20111022001546 15897 rozmberska-hospudka.cz. n5VVtgwIBhR6k3PmfxYUGjfrkHQ25ovAwMxLPqBuMmAXJ2lF6xe9a8ir iBDYINFaN7sd8OlGrSjtwk7tIYraVw==
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN MX 10 mail.rozmberska-hospudka.cz.
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN RRSIG MX 5 2 900 20111121001546 20111022001546 15897 rozmberska-hospudka.cz. dloEfU0tYcOjaunbq5IcFFBszvOEC2qSKl0gEKa+pddYkqmlbP9ngwop 5RhHcKyxgP34Zf/lIr37ouGxUEK9lQ==
rozmberska-hospudka.cz. 14400 IN NSEC *.rozmberska-hospudka.cz. A NS SOA MX RRSIG NSEC DNSKEY
rozmberska-hospudka.cz. 14400 IN RRSIG NSEC 5 2 14400 20111121001546 20111022001546 15897 rozmberska-hospudka.cz. JyAvQapNWeHcSV3e/VZnVISNcuNwPbSuCH/4vPwdLQm/0Mraxut+fBQB fo1sygXEabRsZhZqzyx0H7Ae2CP+tA==
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN DNSKEY 257 3 5 AwEAAcsFqrlNKyTynQLGCJSK0ssE7Kp3qHvqhYGZBDUF8Pl1byIVlZnW H24k1gxTBGCSwWWf+KYy8yAtcriwL8MQ//9uGkY8yGAJ1hquzT8L1ej1 JVrbjCz9hC8nJhKwZ5PHeymRot+upLwmS6JaShS+b+r4p7QMTO57sFEc rYoJK/oq8BC8cGLeRIA14wsS4T7ola4oSBCVva23fpcHUjwZs605NE7/ /XnBYNosMGt/B8olsQdasA6Ybcfen4VHSrIJa/QDNj5j7COCz2lqESvH kb7lycjAoswW5WZYT50IKtEss/XskLRMlXXHanKI9oWPiqPG4I8YDlUE DLD0yu3YfR8=
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN DNSKEY 256 3 5 AwEAAbOIln8ofSrZY8bVeYJ2WXRjRMBJmBBC72jrmbOpn391EqH9lRzE 9sBBYJGAsjPFdbpkpWarwqwT12hxEgVArZM=
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN DNSKEY 256 3 5 AwEAAedmLqM6bwXH+qJAy/i8zPRo96px3tfBVSJnIsjNrLw47ImqASpa Z/eFtaTjO8AtG+iHOqilXmCjeWuAhEwFMY0=
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN RRSIG DNSKEY 5 2 900 20111121001546 20111022001546 1861 rozmberska-hospudka.cz. MV4wHYMgcDpb8oP2av4Hx6Ly2t4bu3iTdSAG5ioLXfpmIxDcylKWCW6Z gJANo4dmcGCLw7kY/tz7BQa14QhXGacTho3KDWfk8fJg6Mcp0rftaruE EMSIkeWqt1YhTAIo6Xp+iJ+PIPBvDD7TOFWlyA24mvbxZx1zn3vt2qVC vaA/nzyF//YzQz6OzRJOPXfMy9cNNdZiSBSzD7RKnwVzsDHoKrIRD/ag 1lnIBpTBoVgxFaHUBrFMy9k3m/Yin2cnYsBCaflSpSRhDQkAK9bfMXzz 7TnLj6Mswb8RGpf4g9jnayEww9Y2LA6JQFQl2ku8fQQJlRGvydEG0tCd eba3ZQ==
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN RRSIG DNSKEY 5 2 900 20111121001546 20111022001546 15897 rozmberska-hospudka.cz. ZVe+mGkq+EWxQQEtjYTDl9qnStXWQX2426ppaAl4ShDxUmM1ZgMjyLbR ivtlSpTqhi0YGfvc6x11+mxyaEItYQ==

Sekce poznámky:
ns.web4u.cz. 900 IN A 81.91.87.50
ns.web4u.cz. 900 IN AAAA 2001:1568::7050
ns2.web4u.cz. 900 IN A 81.31.32.16
ns2.web4u.cz. 900 IN AAAA 2a01:430:0:1f::16
mail.rozmberska-hospudka.cz. 900 IN A 81.91.85.46

Received 1773 bytů z adresy 81.91.87.50#53 v čase 101 ms

obdržel od druhého serveru DNS

požadavek na server "rozmberska-hospudka.cz"
Truncated, retrying in TCP mode.
požadavek na server "rozmberska-hospudka.cz"
Ty používají tyto DNS server:
DNS jméno: ns2.web4u.cz
adresu serveru DNS: 81.31.32.16#53
DNS server aliasů:

hlavička opcode: žádost, status: NOERROR, id: 14732
vlajky: qr aa rd žádost: 1, odpověď: 16, AUTHORITY: 0, další: 5

VYVOLÁNÍ sekce:
rozmberska-hospudka.cz. IN ANY

ODPOVĚĎ sekce:
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN SOA ns.web4u.cz. admin.web4u.cz. 2010012101 10800 3600 604800 14400
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN RRSIG SOA 5 2 900 20111121001546 20111022001546 15897 rozmberska-hospudka.cz. CosGZvPsJV4kDo6NZbS2zW19U2zXlaUz45q5gGpFSf8fP0la1vJregaz yPyQwpDZUsZBgaZbzjuYFU+aFAy1Ow==
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN NS ns.web4u.cz.
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN NS ns2.web4u.cz.
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN RRSIG NS 5 2 900 20111121001546 20111022001546 15897 rozmberska-hospudka.cz. h2uL2NAKdV5PlXICNCeskNdnsc4qKoKUjn5PkmdAQIaTGWpDqeRvRu7y CbCR9s/b1Kx4efBxsWWGVYflMRWdeQ==
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN A 81.91.85.46
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN RRSIG A 5 2 900 20111121001546 20111022001546 15897 rozmberska-hospudka.cz. n5VVtgwIBhR6k3PmfxYUGjfrkHQ25ovAwMxLPqBuMmAXJ2lF6xe9a8ir iBDYINFaN7sd8OlGrSjtwk7tIYraVw==
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN MX 10 mail.rozmberska-hospudka.cz.
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN RRSIG MX 5 2 900 20111121001546 20111022001546 15897 rozmberska-hospudka.cz. dloEfU0tYcOjaunbq5IcFFBszvOEC2qSKl0gEKa+pddYkqmlbP9ngwop 5RhHcKyxgP34Zf/lIr37ouGxUEK9lQ==
rozmberska-hospudka.cz. 14400 IN NSEC *.rozmberska-hospudka.cz. A NS SOA MX RRSIG NSEC DNSKEY
rozmberska-hospudka.cz. 14400 IN RRSIG NSEC 5 2 14400 20111121001546 20111022001546 15897 rozmberska-hospudka.cz. JyAvQapNWeHcSV3e/VZnVISNcuNwPbSuCH/4vPwdLQm/0Mraxut+fBQB fo1sygXEabRsZhZqzyx0H7Ae2CP+tA==
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN DNSKEY 257 3 5 AwEAAcsFqrlNKyTynQLGCJSK0ssE7Kp3qHvqhYGZBDUF8Pl1byIVlZnW H24k1gxTBGCSwWWf+KYy8yAtcriwL8MQ//9uGkY8yGAJ1hquzT8L1ej1 JVrbjCz9hC8nJhKwZ5PHeymRot+upLwmS6JaShS+b+r4p7QMTO57sFEc rYoJK/oq8BC8cGLeRIA14wsS4T7ola4oSBCVva23fpcHUjwZs605NE7/ /XnBYNosMGt/B8olsQdasA6Ybcfen4VHSrIJa/QDNj5j7COCz2lqESvH kb7lycjAoswW5WZYT50IKtEss/XskLRMlXXHanKI9oWPiqPG4I8YDlUE DLD0yu3YfR8=
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN DNSKEY 256 3 5 AwEAAbOIln8ofSrZY8bVeYJ2WXRjRMBJmBBC72jrmbOpn391EqH9lRzE 9sBBYJGAsjPFdbpkpWarwqwT12hxEgVArZM=
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN DNSKEY 256 3 5 AwEAAedmLqM6bwXH+qJAy/i8zPRo96px3tfBVSJnIsjNrLw47ImqASpa Z/eFtaTjO8AtG+iHOqilXmCjeWuAhEwFMY0=
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN RRSIG DNSKEY 5 2 900 20111121001546 20111022001546 1861 rozmberska-hospudka.cz. MV4wHYMgcDpb8oP2av4Hx6Ly2t4bu3iTdSAG5ioLXfpmIxDcylKWCW6Z gJANo4dmcGCLw7kY/tz7BQa14QhXGacTho3KDWfk8fJg6Mcp0rftaruE EMSIkeWqt1YhTAIo6Xp+iJ+PIPBvDD7TOFWlyA24mvbxZx1zn3vt2qVC vaA/nzyF//YzQz6OzRJOPXfMy9cNNdZiSBSzD7RKnwVzsDHoKrIRD/ag 1lnIBpTBoVgxFaHUBrFMy9k3m/Yin2cnYsBCaflSpSRhDQkAK9bfMXzz 7TnLj6Mswb8RGpf4g9jnayEww9Y2LA6JQFQl2ku8fQQJlRGvydEG0tCd eba3ZQ==
rozmberska-hospudka.cz. 900 IN RRSIG DNSKEY 5 2 900 20111121001546 20111022001546 15897 rozmberska-hospudka.cz. ZVe+mGkq+EWxQQEtjYTDl9qnStXWQX2426ppaAl4ShDxUmM1ZgMjyLbR ivtlSpTqhi0YGfvc6x11+mxyaEItYQ==

Sekce poznámky:
ns.web4u.cz. 900 IN A 81.91.87.50
ns.web4u.cz. 900 IN AAAA 2001:1568::7050
ns2.web4u.cz. 900 IN A 81.31.32.16
ns2.web4u.cz. 900 IN AAAA 2a01:430:0:1f::16
mail.rozmberska-hospudka.cz. 900 IN A 81.91.85.46

Received 1773 bytů z adresy 81.31.32.16#53 v čase 94 ms

subdomén (první 50)

Typos (dělá pravopisnou chybu)

eozmberska-hospudka.cz
dozmberska-hospudka.cz
fozmberska-hospudka.cz
tozmberska-hospudka.cz
5ozmberska-hospudka.cz
4ozmberska-hospudka.cz
rizmberska-hospudka.cz
rkzmberska-hospudka.cz
rlzmberska-hospudka.cz
rpzmberska-hospudka.cz
r0zmberska-hospudka.cz
r9zmberska-hospudka.cz
roxmberska-hospudka.cz
rosmberska-hospudka.cz
roamberska-hospudka.cz
roznberska-hospudka.cz
rozkberska-hospudka.cz
rozjberska-hospudka.cz
rozmverska-hospudka.cz
rozmnerska-hospudka.cz
rozmherska-hospudka.cz
rozmgerska-hospudka.cz
rozmbwrska-hospudka.cz
rozmbsrska-hospudka.cz
rozmbdrska-hospudka.cz
rozmbrrska-hospudka.cz
rozmb4rska-hospudka.cz
rozmb3rska-hospudka.cz
rozmbeeska-hospudka.cz
rozmbedska-hospudka.cz
rozmbefska-hospudka.cz
rozmbetska-hospudka.cz
rozmbe5ska-hospudka.cz
rozmbe4ska-hospudka.cz
rozmberaka-hospudka.cz
rozmberzka-hospudka.cz
rozmberxka-hospudka.cz
rozmberdka-hospudka.cz
rozmbereka-hospudka.cz
rozmberwka-hospudka.cz
rozmbersja-hospudka.cz
rozmbersma-hospudka.cz
rozmbersla-hospudka.cz
rozmbersoa-hospudka.cz
rozmbersia-hospudka.cz
rozmberskz-hospudka.cz
rozmbersks-hospudka.cz
rozmberskw-hospudka.cz
rozmberskq-hospudka.cz
rozmberska0hospudka.cz
rozmberskaphospudka.cz
rozmberska-gospudka.cz
rozmberska-bospudka.cz
rozmberska-nospudka.cz
rozmberska-jospudka.cz
rozmberska-uospudka.cz
rozmberska-yospudka.cz
rozmberska-hispudka.cz
rozmberska-hkspudka.cz
rozmberska-hlspudka.cz
rozmberska-hpspudka.cz
rozmberska-h0spudka.cz
rozmberska-h9spudka.cz
rozmberska-hoapudka.cz
rozmberska-hozpudka.cz
rozmberska-hoxpudka.cz
rozmberska-hodpudka.cz
rozmberska-hoepudka.cz
rozmberska-howpudka.cz
rozmberska-hosoudka.cz
rozmberska-hosludka.cz
rozmberska-hos-udka.cz
rozmberska-hos0udka.cz
rozmberska-hospydka.cz
rozmberska-hosphdka.cz
rozmberska-hospjdka.cz
rozmberska-hospidka.cz
rozmberska-hosp8dka.cz
rozmberska-hosp7dka.cz
rozmberska-hospuska.cz
rozmberska-hospuxka.cz
rozmberska-hospucka.cz
rozmberska-hospufka.cz
rozmberska-hospurka.cz
rozmberska-hospueka.cz
rozmberska-hospudja.cz
rozmberska-hospudma.cz
rozmberska-hospudla.cz
rozmberska-hospudoa.cz
rozmberska-hospudia.cz
rozmberska-hospudkz.cz
rozmberska-hospudks.cz
rozmberska-hospudkw.cz
rozmberska-hospudkq.cz
ozmberska-hospudka.cz
rzmberska-hospudka.cz
romberska-hospudka.cz
rozberska-hospudka.cz
rozmerska-hospudka.cz
rozmbrska-hospudka.cz
rozmbeska-hospudka.cz
rozmberka-hospudka.cz
rozmbersa-hospudka.cz
rozmbersk-hospudka.cz
rozmberskahospudka.cz
rozmberska-ospudka.cz
rozmberska-hspudka.cz
rozmberska-hopudka.cz
rozmberska-hosudka.cz
rozmberska-hospdka.cz
rozmberska-hospuka.cz
rozmberska-hospuda.cz
rozmberska-hospudk.cz
orzmberska-hospudka.cz
rzomberska-hospudka.cz
romzberska-hospudka.cz
rozbmerska-hospudka.cz
rozmebrska-hospudka.cz
rozmbreska-hospudka.cz
rozmbesrka-hospudka.cz
rozmberksa-hospudka.cz
rozmbersak-hospudka.cz
rozmbersk-ahospudka.cz
rozmberskah-ospudka.cz
rozmberska-ohspudka.cz
rozmberska-hsopudka.cz
rozmberska-hopsudka.cz
rozmberska-hosupdka.cz
rozmberska-hospduka.cz
rozmberska-hospukda.cz
rozmberska-hospudak.cz
rrozmberska-hospudka.cz
roozmberska-hospudka.cz
rozzmberska-hospudka.cz
rozmmberska-hospudka.cz
rozmbberska-hospudka.cz
rozmbeerska-hospudka.cz
rozmberrska-hospudka.cz
rozmbersska-hospudka.cz
rozmberskka-hospudka.cz
rozmberskaa-hospudka.cz
rozmberska--hospudka.cz
rozmberska-hhospudka.cz
rozmberska-hoospudka.cz
rozmberska-hosspudka.cz
rozmberska-hosppudka.cz
rozmberska-hospuudka.cz
rozmberska-hospuddka.cz
rozmberska-hospudkka.cz
rozmberska-hospudkaa.cz

místo

IP: 81.91.85.46

kontinent: EU, země: Czech Republic (CZE), město:

Web hodnota

pozice v dopravních statistik:

Není dostatek údajů k odhadu hodnoty webu.

Základní informace

webové stránky vytvořit pomocí CSS

kód váha: 6.6 KB

text na celý kód ratio: 33 %

titul: Rožmerská hospůdka - restaurace a penzion

popis: Rožmberská hospůdka - rodinná restaurace ROŽMBERSKÁ HOSPŮDKA ve Staré Hlíně, situována u hlavní komunikace na trase Třeboň - Jindřichův Hradec

klíčová slova: Rožmberská, hospůdka, Stará Hlína, situována u hlavní komunikace na trase, Třeboň, Jindřichův Hradec

kódování: windows-1250

jazyk: cz

Web analýzy kódu

jedním slovem věty opakoval nejméně třikrát

dva slovní fráze opakuje nejméně třikrát

tři věty slovo opakuje nejméně třikrát

B značky

Rožmberské hospůdky.

Penzion a restaurace Rožmberská hospůdka.

U značky

I značky

Obrázky

Název souborualternativní text

hlavičky

H1

H2

H3

H4

H5

H6

vnitřní spojení

adresakotva text
ÚVODNÍ STRÁNKA
RESTAURACE
PENZION
TIPY NA VÝLET
KONTAKTY
img
img
img

externí odkazy

adresakotva text
MAPA
Informační a kulturní středisko Třeboň
kovářství Sokolík
půjčovna vodních kol
www.trebonsko.cz
www.treboninfo.cz